Personuppgifter (GDPR)

Siqure tar ansvar för din integritet vilket speglas i vår hantering av dina personuppgifter så som kund eller leverantör till oss.

EU:s nya regelverk dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, tillämpades som lag i Sverige och i övriga länder från och med den 25 maj 2018 och är något vi på Siqure måste förhålla oss till.

GDPR som bland annat syftar till att stärka rätten till ditt privatliv, skyddar därmed personuppgifter i Sverige samtidigt som en enhetlig nivå skapas för att skydda personuppgifter inom EU vilken anpassats i det moderna samhället.

All persondata ägs av dig som kund eller leverantör till oss på Siqure. Din integritet är viktig för oss och vi hanterar dina personuppgifter med stor omsorg.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du ingår ett avtalsförhållande med oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet. Förutom namn och personnummer behandlar vi också uppgifter som till exempel telefonnummer och mejladress för att hantera kommunikation med dig.

Hur behandlar vi personuppgifter?

När du beställer varor eller tjänster av Siqure kommer dina personuppgifter att registreras i våra administrativa system och användas för hantering av din beställning. De kan också komma att behandlas av andra skäl så som statistik, marknadsföring och för information om våra tjänster.

Dina personuppgifter kommer vi på Siqure behandla strikt internt. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag gällande uppfyllelses av lagkrav. Siqure kommer att behålla dina uppgifter så länge du har ett avtalsförhållande med oss. Därefter sparas de endast för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När tiden har för lagkrav passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Kan jag ta del av mina personuppgifter?

Kontakta oss på gdpr@siqure.se och begär information om de personuppgifter vi har om dig.

©2024 All Rights Reserved.