Kamerabevakning & videoanalys​​​

Vi erbjuder kundanpassade kamerasystem där vi tar hänsyn till verksamhetens behov, krav och önskemål. Från konstruktion och installation till driftsättning, support och underhåll. Beroende på syftet vad systemet skall användas till föreslår vi alltid de bäst lämpade systemlösningarna.

Smarta kameror

Kameralösningar ger information om oönskade händelser eller om rätt människor befinner sig på rätt plats. De ger också verktyg att hantera att hantera olyckshändelser, skadegörelse och brott där de som ansvarar för verksamheten får ökade möjligheter att förebygga olyckor samt att dokumentera skadegörelse och brott. En kamera är idag en dator med en lins. Tillsammans med mjukvara ger detta möjligheter för många smarta tjänster:

Siqure

Viktigt att det blir rätt

Våra lösningar är alltid uppkopplade vilket ger kontroll på att systemen ligger uppe och möjliggör snabba insatser vid service och supportbehov. Vid konstruktion och val av systemlösning har vi fokus på:

Syfte och mål

Syfte och mål med varje specifik kamera, vad skall bilden tillföra/göra

Kan besparingar göras?

Kan besparingar göras eller tillföra kunden något extra värde

Integritet

Integritet för personal, kundens besökare

Följer lagen

Hänsyn till kamerabevakningslagen

Vi ser fram emot att höra från dig!​

Vår erfarna team är redo att hjälpa dig och svara på dina frågor.

©2024 All Rights Reserved.