Passagesystem, digitala lås & mobil access​​​​

Siqure Access är en systemlösning med kortläsare och digitala lås. Den anpassas efter kundens önskemål och krav. Lösningen möjliggör öppning av dörrar med mobil, bricka eller kod och erbjuder redundant, cybersäker och användarvänlig administration via web-portal. Den har standardiserad kommunikation och kan integreras med andra system. Siqure Access förbättrar kundens verksamhet genom att eliminera behovet av nycklar, förenkla administrationen och minska miljöpåverkan. Den passar inom fastighetsbolag, logistik, butik, handel, idrottsföreningar och kontor.

Fastigheter

Smarta lås ger boende och fastighetsförvaltning digital access som ersätter fysiska nycklar. Det ökar tryggheten och möjliggör fjärrstyrning samt delning av rättigheter och minskar kostnaderna för nyckelhantering. Digitala postboxar och informationstavlor moderniserar boendemiljön.

Butik

Digital access förbättrar tillträde till butiker via molnbaserade fjärrtjänster som rapporterar status, med öppen IP-uppkopplad hårdvara byggd på modern IT-arkitektur. Vi prioriterar öppna, lättintegrerade system där kunder kan välja leverantörer.

Kontor

Smarta lås ger behörig access till utrymmen, möjliggör debitering baserat på utnyttjande och minimerar personalbehov. Funktioner som fjärrstyrning, tillfällig access och schemalagd tillträde för fastighetsskötsel ökar enkelhet och kostnadseffektivitet, och digital access ersätter fysiska nycklar.

Siqure

SIQURE: Helhetsansvar från Analys till Centraliserad Fjärrsupport

SIQURE tar ansvar för hela värdekedjan med allt från analys till projektgenomförande och serviceåtagande från lokala till centraliserade system med fjärrsupport och centrala supporttjänster.

Analys & projektering

Identifiera kundbehov

Projektgenomförande

Planera och genomföra installation

Överlämning

Kvalitetssäkring och kundutbildning

Support & underhåll

Bekymmersfri drift

Vi ser fram emot att höra från dig!​

Vår erfarna team är redo att hjälpa dig och svara på dina frågor.

©2024 All Rights Reserved.