Intelligent säkerhet - med erfarenhet och kompetens

Vi marknadsför och levererar moderna, smarta och innovativa tekniklösningar med fokus på säkerhet, trygghet och hållbarhet.
Siqure

Teknik som tillför kundnytta, säkerhet och användarupplevelse

Siqure erbjuder moderna, smarta och innovativa tekniklösningar, anpassade efter kundens verksamhet. Våra produkter och tjänster, oavsett vilka, skall alltid tillföra tydlig affärsnytta och förbättrad säkerhet.

Våra medarbetare är experter med mångårig och dokumenterad erfarenhet av säkerhetsmarknaden, i allt från produkt- och tjänsteutveckling till projektledning, installation och service. Den kunskapen används till att identifiera möjliga förbättringsområden och skapa väl avvägda kundlösningar.
Siqure erbjuder den senaste tekniken, av bästa kvalité från välrenommerade varumärken.

Kundsegment

Våra fokusområden

Vi anpassar våra lösningar efter kundens specifika behov, önskemål och krav.

Fastighetsägare & Fastighetsförvaltare

Dagens fastighetsägare och förvaltare ställs i snabb takt inför nya typer av utmaningar och möjligheter. Digitaliseringen påverkar den direkta fastighetsanvändningen och människors sätt att leva i sina hem. Det skapar nya beteenden, krav och önskemål som en fastighetsägare med fokus på bostäder måste väga in i sina erbjudanden.

Kontor och föreningar

Digitalisering och framtidens mobilitet påverkar fastighetsanvändningen och driften. Redan idag har digitala och mobila redskap förändrat arbetslivet med nya typer av kontorskoncept, hemarbete och minskade ytbehov hos hyresgästerna som följd.

Butik och Handel

Handeln genomgår en stor förändring med nya utmaningar. Näthandel, handelsplatser utanför citykärnan, obemannade butiker, minskade marginaler och digitala plattformar påverkar handeln i stor utsträckning. Svinn, stölder och den fysiska otryggheten påverkar säkerhetsarbetet för handlarna allt mer.

Siqure i siffror

Nyckeltal inom våra verksamhetsområden

6 000+ st

Driftsatta kameror

7500+

Personer använder Siqure´s digitala accesslösningar

450st

Butiksinstallationer

Kundcase

Våra nöjda kunder

Vårt erfarna team är redo att hjälpa dig och svara på dina frågor. Nuvarande text. Kom i kontakt med oss ​​utangenom att använda klicka på knappen nedan eller genom att ringa oss. Vår erfarna team är redo att hjälpa dig och svara på dina frågor.
Säkerhetspecialister

Jernhusen, Sveriges största fastighetsbolag vid järnvägen

Jernhusen är Sveriges största fastighetsbolag nära järnvägen, fastigheter som hör ihop med kollektivt resande och godstransporter med tåg. Jernhusen har valt att införa ett nytt molnbaserat passersystem i sitt fastighetsbestånd. Valet för att projektleda och projektera detta omfattande arbete föll på Siqure där ett flerårigt avtal nu är tecknat.

”Vi är väldigt nöjda över samarbetet med Siqure, de har de kompetenser vi efterfrågar

Mattias Servín, Teknisk verksamhetsutvecklare på Jernhusen.
Kamerabevakning & videoanalys

Stadium är Sveriges största sport- och sportmodekedja

Stadium och Stadium Outlet har tillsammans cirka 180 fysiska butiker samt varsin e-handel. Tillsammans bildar de Sveriges största sport- och sportmodekedja.

”En av Siqure:s styrkor är supporten, de är snabba med återkoppling och åtgärd vid de få tillfällen vi behövt kontakta dem. ”

Patrik Berts, Säkerhetschef Stadium
Passagesystem, digitala lås & mobil access

Månsson Fastigheter Ett digitalt kvarter i Varberg

I kvarteret Kvarnliden utnyttjas digitaliseringens möjligheter i alla faser av projektet. Detta framtidssäkrar både byggnation och förvaltning av fastigheten.

”Vi är väldigt nöjda över samarbetet med Siqure , allt från installation och service till support. Den innovativa lösningen motsvarade också alla våra önskemål och krav.”

Andreas Dahlqvist, VD på Månsson fastigheter.
Senaste Nyheter

Nyheter

Kontakta oss

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss genom att klicka på knappen nedan eller genom att ringa oss. Vår erfarna team är redo att hjälpa dig och svara på dina frågor.

08-40 95 91 90​

info@siqure.se​

Jag vill gärna bli kontaktad